Governing Board Members

Mrs. Payel Seth W/O Mr. Deepak Seth

President

9, Avenue Ashok, Rajokri, New Delhi 110038.

Mrs. Kusum Malik W/O Late Mr. BK Malik

Vice - President

15/5, Sarvapriya Vihar, New Delhi - 110016

Mrs. Anuradha Pershad W/O Mr. Sanjay Pershad

Secretary

I-17 Maharani Bagh New Delhi - 110065.

Dr. Poonam ChandraW/o Dr. Vijay Chandra

Joint Secretary

F 1/3, Vasant Vihar New Delhi - 110057

Dr. Ashutosh P Bhupatkar S/o late Shri Prabhudas R Bhupatkar

Treasurer

C-864, Sushant Lok-1, Gurgaon-122002 Haryana.

Mr.Narender Kumar Aneja S/o Mr. Hari Chand Aneja.

Executive Member

A-11, Ocean Gold, Twin Towers Lane, Prabhadevi, Mumbai 400025

Mrs. Manvi VarshneyW/o Mr. Vishal Varshney

Executive Member

S-241, Panchsheel park New Delhi